Avadanlıq və qurğular

Qida və kənd təsərrüfatı, mədən, inşaat, logistika və digər sənaye sahələri üçün nəzərdə tutulmuş müxtəlif təyinatlı konveyerlərin, əsas və köməkçi istehsalat avadanlıqlarının layihələndirilməsi və istehsalı

İstehsalatın avtomatlaşdırılması

Müştərinin tələbatına uyğun olaraq mövcud
istehsal prosesinin avtomatlaşdırılması üçün mühəndislik həlləri

Servis və ehtiyat hissələri

İstehsalat avadanlıqlarının servisi və ehtiyat hissələri ilə təchizatı