btn close
imgimgimg

Məhsul paylama sistemi

Məsul paylama sistemi, bir iş, təşkilat və ya digər bir qurumun daxilində və ya qlobal miqyasda məsuliyyətlərin, vəzifələrin və işlərin ədalətli şəkildə təyin edilməsi və paylanması üçün nəzərdə tutulmuş bir strukturdur. Bu sistem, bir təşkilatın fəaliyyətinin effektivliyini artırmaq, işlərin daha düzgün və effektiv şəkildə icrasını təmin etmək və məsuliyyət dağılımını dəstəkləmək məqsədi ilə hazırlanır.
Məsul paylama sistemi bir neçə mərhələdən ibarət ola bilər:
Məsuliyyət və vəzifələrin təyin edilməsi: Bu mərhələdə hər bir iş və vəzifə üçün məsuliyyətlər və vəzifələr açıqlanır və bu məsuliyyətlərin kimlərin öhdəsinə olduğu, kimin hansı sahədə məsuliyyət daşıdığı qeyd edilir. Məsuliyyət bölgüsü və hərəkətlər silsiləsi: Məsul paylama sistemi, təyin olunan məsuliyyət və vəzifələrin hansı struktur və hərəkət silsiləsi ilə əlaqələndiyini və hansı mərhələlərdən keçdiyini göstərməlidir. Bu, qarşılıqlı əlaqələr və komunikasiya xətləri ilə nəticələnir. Məsuliyyət və performans izləmə sistemi: Bir məsul paylama sistemi, məsuliyyət daşıyan şəxslərin performansını izləmək və qiymətləndirmək üçün bir struktur təmin etməlidir. Bu, işlərin vaxtında və effektiv şəkildə həyata keçirilməsini təmin edir.

Sorğu göndər

Tələb olunan xanaları doldurun və ən qısa zamanda nümayəndəmiz tərəfindən sizə özəl hazırlanmış individual qiymət təklifini əldə edin.