btn close

Konveyerlərin istifadəsi

Konveyer sistemləri materialları müəyyən bir yerdən digərinə daşımaq və ya çeşidləmək üçün nəzərdə tutulmuş mexaniki qurğulardır. Konveyerlər ümumiyyətlə sənaye obyektlərində, anbar sahələrində, istehsal xətlərində və logistika proseslərində istifadə olunur. Konveyer sistemlərindən istifadə üçün ümumi addımlar bunlardır: Təhlükəsizlik Prinsiplərinə Uyğunluq: Konveyer sistemlərinin təhlükəsiz istifadə edilməsi üçün ilk növbədə təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməsi təmin edilməlidir. Buraya operatorların öyrədilməsi, təcili dayandırma düymələrinin quraşdırılması və təhlükəsizlik avadanlıqlarından istifadə kimi tədbirlər daxildir. Operator Təlimi: Konveyer sistemlərindən istifadə edəcək operatorların hazırlanması vacibdir. Operatorlar sistemi necə işə salmağı və dayandırmağı, onun sürətini tənzimləməyi və təcili fasilə düymələrindən istifadə etməyi bilməlidirlər. Materialın yüklənməsi: Konveyer sisteminə daşınacaq materiallar adətən əllə və ya başqa üsulla başlanğıc nöqtəsinə qədər yüklənir. Bu mərhələdə materialların düzgün yerləşdirilməsi və daşınması üçün hazırlanması vacibdir.

Sorğu göndər

Tələb olunan xanaları doldurun və ən qısa zamanda nümayəndəmiz tərəfindən sizə özəl hazırlanmış individual qiymət təklifini əldə edin.