Görülmüş işlər

Mobil yükləyici konveyer

Məhsul yükləmək üçün lentli konveyer yüksəklik tənzimləyicisi ilə təchiz edilmişdir. Müştərinin istəyinə görə 4, 6, 8, 10 və digər uzunluq və ölçülərdə istehsal edilə bilir.

KONVEYERLƏR

Qida, kənd-təsərrüfatı, mədən, inşaat, logistika və digər sənaye sahələrində müştərinin tələbatına görə dizayn edilmiş lentli, rulonlu, zəncirli, modul
tipli, spirallı və s. müxtəlif növdə konveyerlərin layihələndirilməsi və istehsalı

Dolum avadanlığı

Qum, sement və bənzər məhsulların torbaya yarı-avtomatik doldurulması üçün tərəzili dolum avadanlığı müştərinin tələbinə uyğun olaraq şirkətimiz tərəfindən dizayn və istehsal edilmişdir. 

İstehsal avdanlıqlaRI

Please insert information that will be useful to your customers here Please insert information that will be useful to your customers here Please insert information that will be useful to your customers here Please...

Metal Məmulatlar

This text should be replaced with information about you and your business This text should be replaced with information about you and your business This text should be replaced with information...