İstehsal edilmiş məhsul və avadanlıqlar

İstehsal edilmiş məhsul və avadanlıqlar

Görülmüş işlər

Mobil yükləyici konveyer

Məhsul yükləmək üçün lentli konveyer yüksəklik tənzimləyicisi ilə təchiz edilmişdir. Müştərinin istəyinə görə 4, 6, 8, 10 və digər uzunluq və ölçülərdə istehsal edilə bilir.

Dolum avadanlığı

Qum, sement və bənzər məhsulların torbaya yarı-avtomatik doldurulması üçün tərəzili dolum avadanlığı müştərinin tələbinə uyğun olaraq şirkətimiz tərəfindən dizayn və istehsal edilmişdir. 

Dolum avadanlığı

Qum, sement və bənzər məhsulların torbaya yarı-avtomatik doldurulması üçün tərəzili dolum avadanlığı müştərinin tələbinə uyğun olaraq şirkətimiz tərəfindən dizayn və istehsal edilmişdir. 

Dolum avadanlığı

Qum, sement və bənzər məhsulların torbaya yarı-avtomatik doldurulması üçün tərəzili dolum avadanlığı müştərinin tələbinə uyğun olaraq şirkətimiz tərəfindən dizayn və istehsal edilmişdir.